Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Yala Peak

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Kathmandu
Tài sản tốt nhất trong Kathmandu
Tài sản rẻ nhất trong Kathmandu

Tài sản phổ biến nhất trong Nepal
Tài sản tốt nhất trong Nepal
Tài sản rẻ nhất trong Nepal

Các thỏa thuận ngân sách
Hotel Yala Peak

Khách sạn

Hotel Yala Peak is conveniently situated in the center of Tourist hub, Thamel, but you will get peaceful sleep.