Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Yala Peak

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Kathmandu
Tài sản tốt nhất trong Kathmandu
Tài sản rẻ nhất trong Kathmandu

Tài sản phổ biến nhất trong Nepal
Tài sản tốt nhất trong Nepal
Tài sản rẻ nhất trong Nepal

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Kathmandu
Hotel Yala Peak

Khách sạn

Hotel Yala Peak is conveniently situated in the center of Tourist hub, Thamel, but you will get peaceful sleep.