Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Independent House 4 Bhk in Jp Nagar

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Bengaluru
Tài sản tốt nhất trong Bengaluru
Tài sản rẻ nhất trong Bengaluru

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Independent House 4 Bhk in Jp Nagar
Independent House 4 Bhk in Jp Nagar

Căn hộ, chung cư

Property is three storey building with ground floor 2bhk 1st floor 2bhk and 2nd floor 2bhk with A Katha property. Total site size of 30*25