Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Kale Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Pamukkale
Tài sản tốt nhất trong Pamukkale
Tài sản rẻ nhất trong Pamukkale

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Tìm giường và nhà ở trong Pamukkale, Turkey
Kale Hotel
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Home away from home in the pleasant village of Pamukkale, we are a family run guest house.