Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Kesar Heritage Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Jodhpur
Tài sản tốt nhất trong Jodhpur
Tài sản rẻ nhất trong Jodhpur

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Jodhpur
Kesar Heritage Guest House

Nhà khách

Kesar heritage is the best accomodation providing the best services and hospitality