Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

King Albergue Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rio de Janeiro
Tài sản tốt nhất trong Rio de Janeiro
Tài sản rẻ nhất trong Rio de Janeiro

Nhất Brazil
Tài sản tốt nhất trong Brazil
Tài sản rẻ nhất trong Brazil

Điểm đến tuyệt vời cho du lịch và ký túc xá trong Rio de Janeiro, Brazil
King Albergue Hostel
2.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

KING ALBERGUE HOSTEL