Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

King Albergue Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rio de Janeiro
Tài sản tốt nhất trong Rio de Janeiro
Tài sản rẻ nhất trong Rio de Janeiro

Tài sản phổ biến nhất trong Brazil
Tài sản tốt nhất trong Brazil
Tài sản rẻ nhất trong Brazil

Đặt giá thấp cho ký túc xá trong Rio de Janeiro
King Albergue Hostel
2.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

KING ALBERGUE HOSTEL