Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Kurumi Hostel BB

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Kurumi Hostel BB

Giường và bữa sáng

el albergue esta siruado a 5 minutos de la plaza de armas del cuso caminando y a 20 minutos del aeropuerto en taxi