Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Latina Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Du lịch lưu trú cho khách du lịch và du lịch
Latina Hostel
2.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Lovely downtown Accommodation. Clean, Cookings & Laundry Facilities. Privates ensuite- Doubles, Triples and Twins, Shared- Female & Male Dorms.