Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lisbon Chillout Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Các ký túc xá ở những địa điểm có thời tiết tốt nhất
Lisbon Chillout Hostel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Authentic hostel located in the Lisbon city centre. Ofeering guests a true Lisbon experience. Enter as a stranger, leave as a friend!