Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lisbon Chillout Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Ký túc xá gần đi bộ và cắm trại
Lisbon Chillout Hostel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Authentic hostel located in the Lisbon city centre. Ofeering guests a true Lisbon experience. Enter as a stranger, leave as a friend!