Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lotus Hotel Istanbul

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Istanbul
Lotus Hotel Istanbul
4.5   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Istanbulhotels, Budgethotels, Familyhotels, Oldcityhotels