Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lotus Hotel Istanbul

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Istanbul
Lotus Hotel Istanbul
4.5   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Istanbulhotels, Budgethotels, Familyhotels, Oldcityhotels