Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lotus Place Hotel - The Lakeside Beijing

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Du lịch giá rẻ
Lotus Place Hotel - The Lakeside Beijing
4.5   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Located in Hutong, with lakeview, the only hotel in Beijing. close to many arractive sites such as Tian Anmen Sqaure, Forbidden City, Wangfujing Street, Temple of Earth, Temple of Lama, Beihai Park, Nan Luoguxiang, Minim 3 nignts of free airport transfer