Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Madrid Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Nhà nghỉ và nhà nghỉ ba lô trong Istanbul, Turkey
Madrid Hotel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Bed & Breakfast Hotel, Budget Hotel, Backpackers Hotel, Cheapstayhotel, Budgetstayhotel, Beststayistanbulhotel