Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Matador Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Matador Hostel
Matador Hostel
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Small but centric hostel with metro just 1 block from las RAMBLAS and also 1 block from metro station DRASSANES