Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Matala Dimitris Villas And Hotels

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Matala
Tài sản tốt nhất trong Matala
Tài sản rẻ nhất trong Matala

Tài sản phổ biến nhất trong Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Matala
Matala Dimitris Villas And Hotels
3.1   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Welcome to Matala Crete Dimitris Villa Hotel. Offering unforgettable holiday & vacation experiences in Matala, Crete, Greece since 1988!"