Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Mystic Hotel and Apt.

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Các ký túc xá nhỏ và ký túc xá ở mọi quy mô
Mystic Hotel and Apt.
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Welcome to our friendly family run hotel, build in the 19th century. We have magnificent views of the Mamara Sea and our comfortable rooms are indivıdually decorated by colour scheme and have thier own names. g. Babylon, Cleopatra, Zeus etc.