Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Nau Here Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Kuta
Tài sản tốt nhất trong Kuta
Tài sản rẻ nhất trong Kuta

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Nau Here Hostel

Nhà trọ

Nau is a Balinese word, means: ''feel like home'' from the heart of someone, who knows what the real Balinese hospitality means.