Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Pacific Tradewinds Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong San Francisco
Tài sản tốt nhất trong San Francisco
Tài sản rẻ nhất trong San Francisco

Tài sản phổ biến nhất trong California
Tài sản tốt nhất trong California
Tài sản rẻ nhất trong California

Mọi thứ bạn cần cho chuyến đi của bạn trong San Francisco, California
Pacific Tradewinds Hostel
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A small, friendly hostel that feels more like a family than just a cheap place to stay.