Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Paisa City Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Medellin
Paisa City Hostel

Nhà trọ

Paisa City Hostel has everything you need in a hostel, Comfort, Location, Friendly Staff, Huge Kitchen and much much more!