Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Papaya Backpackers

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Kuta
Tài sản tốt nhất trong Kuta
Tài sản rẻ nhất trong Kuta

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Sách độc quyền ký túc xá trong Kuta, Indonesia
Papaya Backpackers

Nhà trọ

REOPENING NOW ONLY IDR50. 000/NIGHT UNTIL 31 MAY