Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Papaya Backpackers

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Kuta
Tài sản tốt nhất trong Kuta
Tài sản rẻ nhất trong Kuta

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Kuta
Papaya Backpackers

Nhà trọ

REOPENING NOW ONLY IDR50. 000/NIGHT UNTIL 31 MAY