Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Peking Yard Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Peking Yard Hostel
Peking Yard Hostel
4.0   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Peking Yard is one of the most beautiful hostels you will find. This beautiful building gives our guests the chance not just to see Beijing's history but also to sleep in it!