Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Pension Puenteareas

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Các điểm đến nhà nghỉ tốt nhất ở châu Á, Úc và châu Phi trong Lisbon, Portugal
Pension Puenteareas
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

BASIC PRIVATE AND SHARED ROOMS WITH SHARED FACILITIES