Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Popular Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Siem Reap
Tài sản tốt nhất trong Siem Reap
Tài sản rẻ nhất trong Siem Reap

Tài sản phổ biến nhất trong Cambodia
Tài sản tốt nhất trong Cambodia
Tài sản rẻ nhất trong Cambodia

Du lịch ba lô ba lô đi bộ và cắm trại trong Siem Reap, Cambodia
Popular Guest House
3.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

it‘s a pretty guesthouse, Khmer style, nature and culture decoration, top roof garden restaurant with the river view.