Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Prince Of Wales Backpacker Pub

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Prince Of Wales Backpacker Pub
Prince Of Wales Backpacker Pub

Nhà trọ

New hostel overlooking the scenic Singapore river and Marina Bay Sands casino