Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Residencial Saldanha

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Giá rẻ
Residencial Saldanha
3.2   

3 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Residencial Saldanha, (3 stars) has a very good value quality / rate and a friendly atmosphere