Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Santa Maria Bayres

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Ký túc xá với phòng không hút thuốc trong Buenos Aires, Argentina
Santa Maria Bayres
3.2   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hostel in Buenos Aires, Bed and Breakfast in Buenos Aires