Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Santa Maria Bayres

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt phòng cho kỳ nghỉ mùa đông trong Buenos Aires, Argentina
Santa Maria Bayres
3.2   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Hostel in Buenos Aires, Bed and Breakfast in Buenos Aires