Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Shyam Palace Paying Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Jodhpur
Tài sản tốt nhất trong Jodhpur
Tài sản rẻ nhất trong Jodhpur

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Jodhpur
Shyam Palace Paying Guest House

Giường và bữa sáng

The Luxury rooms have attached bath room running hot & cold shower, spot less clean. Traditional rooms have nice & comfortable beds.