Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Stayinbeijing Studio Service Apartments

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Stayinbeijing Studio Service Apartments
Stayinbeijing Studio Service Apartments
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Căn hộ, chung cư

Center of the city, walking distance to Forbidden City, beside of the local shopping area. Convenient, comfy and quiet studio serviced apartments with private bathroom and kitchenette for daily rental.