Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sun Moon

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Sun Moon
Sun Moon
3.9   

9 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

sun moon hostel is well located in the heart of rome just two blocks from the main train station and we offer relaxed and comfort private rooms and budget sharing rooms