Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

The Independente Hostel and Suites

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

The Independente Hostel and Suites
The Independente Hostel and Suites
4.3   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

This Art Deco hostel overlooks São Pedro de Alcântara and Tagus River. Set on the border of Lisbon's trendy Bairro Alto district, it provides free Wi-Fi and a restaurant with a secluded beer garden. The Independente provides modern dormitory