Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

The Mansion Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Los Angeles
Tài sản tốt nhất trong Los Angeles
Tài sản rẻ nhất trong Los Angeles

Tài sản phổ biến nhất trong California
Tài sản tốt nhất trong California
Tài sản rẻ nhất trong California

Các ký túc xá ở những địa điểm có thời tiết tốt nhất trong Los Angeles, California
The Mansion Hostel
4.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hostel set in an Old Hollywood style mansion