Candy Hostel

Candy Hostel

Da Nang, Viet Nam - 136 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
$6 mỗi đêm
$6 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Hostel

Large, comfortable, cheap.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Hostel
Hostel phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $6

Mixed Dorm
  • Kiểm tra sau: 2:00am
  • Kiểm tra trước: 12:00am

Chính sách
Chi tiết giá

$6 mỗi đêm

Vị trí - Hostel

136 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
Da Nang
Ðà Nẵng (Tỉnh Ðà Nẵng)
Viet Nam 

Vĩ độ: 16.07201, Kinh độ: 108.21518