Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Vistas de Lisboa Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Chúng tôi đảm bảo giá thấp nhất cho nhà nghỉ của bạn trong Lisbon, Portugal
Vistas de Lisboa Hostel
4.0   

123 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hello, We are a new Hostel in the center of the beautiful town of Lisbon, we have got 8 rooms, 3 private double bedroom and 5 shared dorms, we have a community living room.