Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

X Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Varna
Tài sản tốt nhất trong Varna
Tài sản rẻ nhất trong Varna

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Nhà nghỉ tốt nhất cho kỳ nghỉ trong Varna, Bulgaria
X Hostel
4.9   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Varna's Party HOSTEL!!! Near Varna and Golden Sands, great atmosphere, great fun amazing holidays!!!