Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Yellowhouse Mostar

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Tốt nhất để bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường
Yellowhouse Mostar
4.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

3 bedroom guest accomodation, includes 2 bathrooms, using kitchen-oven, microwave oven, refrigerator, coffee machine... etc, air condition, wireless internet connection, TV, parking space