Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Zaoyuan Courtyard

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Beijing
Zaoyuan Courtyard
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Welcome to Zaoyuan Courtyard where gives you a " home away from home" feeling