Albuquerque, New Mexico

Các thành phố nổi tiếng trong New Mexico

Đang tìm kiếm 3 tính chất

Albuquerque

$25.00 người mỗi đêm
4.0   

11 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Mother Road Hostel in Albuquerque, New Mexico provides budget accommodations for travelers and students. Located on historic Route 66, between the lively downtown district and the Old Town spanish plaza, it makes visiting the city a breeze.

Mother Road Hostel - Nhận giá nhà trọ giá rẻ và kiểm tra tình trạng sẵn có tại Albuquerque, Backpacker hostel 13 ảnh

Albuquerque

$55.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Downtown Albuquerque Convention Center Hotel

Albuquerque

$59.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Full serivce Hotel in North Albuquerque